model

Innovativ teknik

Rimgard är designad och producerad i Sverige med komponenter och material av högsta kvalitet. Rimgard täcker och skyddar befintliga bultar och hålls fast med två special- bultar som sänks ner i modulen. När låst med nyckel täcks specialbultarna av stålplattor.

Rimgard består av tre komponenter

Modul (1)
Distanser (2)
Bultar (3)

Monteringsanvisning

1

Säkerställ att du har rätt distanser (2) till dina fälgar och skruva fast dem på huvudmodulen (1).

2

Avlägsna två bultar från dina fälgar och montera modulen så att hålen överensstämmer med de två avlägsnade bultarnas plats.

3

Öppna huvudmodulens luckor med nyckeln och skruva i de två medföljande bultarna (3) i hålen på huvudmodulen.

4

Skruva åt bultarna för att fixera Rimgard i fälg och nav.

5

Stäng locket genom att vrida om nyckeln.

6

Applicera centrumlocket för att slutföra monteringen.

RIMGARD® Theft Prevention System. Patents pending world-wide.